Gmina Wydminy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Wydminy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 284,812 tys. złotych, z czego dofinansowanie unijne to 268,312 tys. złotych.

Wójt Gminy Wydminy– Radosław Król zaprasza mieszkańców Gminy Wydminy do:

 • edukacji prozdrowotnej: osoby zamieszkujące gminę Wydminy w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 • badań diagnostycznych: osoby. zamieszkujące gminę Wydminy w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

 

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 19.08.2019.

 

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest na stronie:

http://bip.wydminy.pl/akty/123/1138/ZARZADZENIE_NR_67_2F2019_w_sprawie_nadania_Regulaminu_rekrutacji_uczestnictwa_w_projekcie_0D_0Aw_ramach_projektu_numer_RPWM_10_07_00-28-0013_2F19_0D_0Apn___E2_80_9ERehabilitacja_medyczna_schorzen_kregoslupa_i_narzadow_ruchu_wsrod_mieszkancow_Gminy_Wydminy__E2_80_9D_0D_0Awspolfinansowanego_ze_srodkow_Europejskiego_Funduszu_Spolecznego_w_ramach_Regionalnego_Programu_Operacyjnego_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego_na_lata_2014-2020/

 

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 90 mieszkańców (30 kobiet, 60 mężczyzn) gminy Wydminy będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”.

 

GRUPĘ DOCELOWĄ tj. grupę ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach projektu zgodnie z „Programem Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu” stanowią mieszkańcy gminy Wydminy w wieku aktywności zawodowej kwalifikujące się do programów zdrowotnych.

 

W związku z powyższym grupę docelowa w projekcie stanowią:

 • w zakresie edukacji prozdrowotnej: os. zamieszkujące gminę Wydminy w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 • w zakresie badań diagnostycznych: os. zamieszkujące gminę Wydminy w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

 

ZADANIA:

 • Proces kwalifikacji do programu (badania wstępne i diagnoza; 6h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest NZOZ „FIZJO-MEDICA” USŁUGI REHABILITACYJNE JANUSZ KOSSOWSKI
 • Działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna (5h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest NZOZ „FIZJO-MEDICA” USŁUGI REHABILITACYJNE JANUSZ KOSSOWSKI
 • Aktywizacja ruchowa (36 spotkań/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest NZOZ „FIZJO-MEDICA” USŁUGI REHABILITACYJNE JANUSZ KOSSOWSKI
 • Edukacja zdrowotna (6 spotkań) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

 

GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU:

 • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 12 os. (4 kobiet, 8 mężczyzn),
 • Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 36 os. (12 kobiet, 24 mężczyzn).

GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU:

 • Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 90 os. (30 kobiet, 60 mężczyzn)
 • Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców: 1 szt.
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 54 os. (18 kobiet, 36 mężczyzn)
 • Liczba podjętych działań terapeutycznych – 60 szt.

 

Harmonogram I udzielonego wsparcia w projekcie

HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA 23.11.2019

Harmonogram II udzielonego wsparcia w projekcie

HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA 28 11 2019r

Harmonogram III udzielonego wsparcia w projekcie

HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA POWTÓRNA DIAGNOZA 28 11 2019r

Harmonogram IV Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA- Działania terapeutyczne

Harmonogram V Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA- Aktywność fizyczna indywidualna listopad-grudzień-styczeń

Harmonogram VI Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA- AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA STYCZEŃ

Harmonogram VII Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA Edukacja 22.01.2020

Harmonogram VIII Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA POWTÓRNA DIAGNOZA 4.02.2020

Harmonogram IX Udzielonego Wsparcia w Programie

G. WYDMINY HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA 10.02.2020r-KOREKTA

Harmonogram X Udzielonego Wsparcia w Programie

G. WYDMINY HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA POWTÓRNA DIAGNOZA 10.02.2020

Harmonogram XI Udzielonego Wsparcia w Programie

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA- AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA STYCZEŃ-LUTY