woman, jog, winter-5974901.jpg
Mazurska Pętla Biegowa w tym roku odbyła w ramach cyku jubileuszowego. Ale jej wersja wirtualna zakończyła się dopiero 17 grudnia.
Wśród uczestników biegów, którzy pobiegli w trakcie imprez plenerowych jak i wirtualnych oraz mają na swoim koncie medale z 3 biegów rozlosowaliśmy nagrody ?
Zwycięzcom gratulujemy ?
Monika Kozak
Grzegorz Maciejewski
Aneta Wojtanowska