Jeteś zaangażowanym samorządowcem lub działasz społecznie? Zostań Zielonym Liderem i skorzystaj na realizacji Europejskiego Zielonego Ładu! 

Europejski Zielony Ład to nowa strategia rozwojowa UE, która jest odpowiedzią na globalny kryzys klimatyczny. Przed nami ostatnia dekada na podjęcie zdecydowanych działań. Przygotuj się z programem „Zielony Lider” Fundacji Sendzimira! Staw czoła wyzwaniom związanym z degradacją środowiska oraz mitygacją i adaptacją do zmian klimatu. Wypracuj z ekspertami plan działania i skuteczne rozwiązanie problemu istotnego dla zrównoważonego rozwoju Twojej społeczności. Znajdź źródła finansowania Twojego projektu!

Jak zostać Zielonym Liderem?

Chcesz wdrażać zmiany związane z ochroną środowiska? Jesteś liderem/ liderką w małej lub średniej gminie? Stwórz swój trzyosobowy zespół, który zaangażuje się w inicjowanie działań na rzecz ochrony klimatu w lokalnej społeczności i wypełnijcie formularz zgłoszeniowy, dostępny na www.zielonylider.org.pl Udział w programie jest bezpłatny.

Zacznij działać!

Pierwszy etap rocznego programu „Zielony Lider” wprowadzi zespoły w tematykę zmian klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, w formie e-learningu. Uczestnicy opracują wstępną diagnozę problemu, z którym mierzą się w swojej gminie, związanego z jedną z trzech ścieżek tematycznych: zrównoważona gospodarka odpadami, retencja i przeciwdziałanie suszy lub poprawa jakości powietrza. 

Osiemnaście najbardziej zaangażowanych zespołów zostanie zaproszonych do udziału w dalszej części programu. Podczas kolejnych miesięcy, w trakcie warsztatów, specjalistycznego doradztwa oraz wizyt studyjnych, każdy zespół wypracuje plan działania w odpowiedzi na problem zidentyfikowany na etapie e-learningu. 

Sprawdź, co zyskasz

Pilotażową edycję projektu uczestnicy ocenili bardzo pozytywnie. W przeprowadzonej ewaluacji docenili opiekę prowadzących, ale przede wszystkim merytoryczne aspekty programu, w tym:

  • trafny dobór ścieżek tematycznych;
  • pracę w gronie wysokiej klasy specjalistów w danym obszarze;
  • aktywne metody pracy i nastawienie na działanie; 
  • konkretne, wymierne rezultaty w postaci gotowych rozwiązań;
  • kompleksowe przygotowanie do działania, wzmocnienie kompetencji liderskich i nawiązane relacje.

Najważniejsze informacje o programie dostępne są na stronie: zielonylider.org.pl.

Spotkanie informacyjne

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line, 27 stycznia 2022 r., o godz. 19:00. Link do spotkania: https://zoom.us/j/99130924409otwiera się w nowej karcie.

„Zielony Lider” to roczny program szkoleniowo-doradczy Polsko-Amerykańskie Fundacji Wolności, którego realizatorem jest Fundacja Sendzimira.