W ramach projektu „ Nasza przyszłość- integracja społeczna Ukraińców w powiecie giżyckim” osoby z Ukrainy mogą skorzystać bezpłatnie z indywidualnych spotkań z psychologiem – Panią Oleną. W niniejszym projekcie chcieliśmy otoczyć naszych gości z Ukrainy wsparciem specjalistów, którzy władają językiem ukraińskim, żeby w większym stopniu pomóc rozwiązać problemy zdrowia psychicznego z którymi obecnie się borykają.

Podczas spotkań zostanie opracowana Indywidualna Diagnoza Uczestnika oraz zostanie sporządzona ścieżka wsparcia. Psycholog określi kompetencje społeczne danej osoby, zdiagnozuje bariery oraz określi potrzeby związane z rozwojem danej osoby. W dalszej kolejności zdiagnozowana osoba zostanie zapisana na Indywidualne spotkanie z psychoterapeutą.