Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich jest jednym z partnerów w projekcie pt. „LAKES CONNECT” (zadanie realizowane w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region).
W ramach projektu jednostki naukowe z trzech krajów nadbałtyckich, tj. Polski, Litwy i Łotwy, przeprowadzają pilotażowe badania jakości wód w wybranych zbiornikach wodnych, pod kątem zawartości mikroplastiku, metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych.

❗️W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie jednej z dwóch ANKIET.
Poniżej umieszczono 2 linki z 10 pytaniami w języku polskim. Bardzo zależy nam na Państwa opinii.
✅Pierwsza ankieta dotyczy opinii instytucji współpracujących z administracją, która udzieli odpowiedzi między innymi na pytanie jak wygląda współpraca pomiędzy światem nauki, a instytucjami wspierającymi.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfa9pT199qf1Rw6svVixdKOugcCvxhLGp7sKoeK8uwDhpwNA/viewform?fbclid=IwAR2gdFZHXrssLAq3CbnuYJAx1eIh-k40p5wktUnLGONZ2b9VHxZNg38fEQg

✅Druga ankieta dotyczy opinii władz lokalnych, która udzieli odpowiedzi między innymi na pytanie jak wygląda współpraca pomiędzy światem nauki, a władzami lokalnymi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfpPscfak9zXQb0j-wozg0VU5gUt5O69KI2KqCmEd7vZT_7g/viewform?fbclid=IwAR1RMEDJzROxNH33KCHtLkKOySQZPwj9hI_iJFHldX7qX6M2JGwW80aQlVA

Będziemy bardzo wdzięczni za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi.