Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku

W miniony poniedziałek odbyła się uroczystość związana z 70-leciem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku, 100-leciem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz obchodami Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza. Na uroczystość przybyli liczni zaproszeni goście – przedstawiciele samorządów, bibliotek, organizacji, pracownicy i osoby stale współpracujące z Miejską Biblioteką. Wśród osób zaproszonych nie zabrakło reprezentacji naszej Fundacji, która współpracuje z MBP, m.in.  w ramach biblioteki ekologicznej Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

W trakcie uroczystości Dyrektor MBP Danuta Treszczyńska przedstawiła historię Biblioteki, dzisiejszy stan czytelnictwa oraz nowe inicjatywy placówki. Głos zabrali też goście, składając mnóstwo życzeń dalszego rozwoju, nowych wyzwań i inicjatyw oraz stałego poszerzania grona czytelników giżyckiej Biblioteki.

Zobacz też:

Aktualności