Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Dla miłośników ptaków. Konferencja ornitologiczna i konkurs fotograficzno-filmowy.

III Mazurska Konferencja Ornitologiczna Spytkowo 2018, która odbędzie się 14 kwietnia br. (sobota) to kontynuacja edukacyjnego przedsięwzięcia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie skierowanego do wszystkich lokalnych  miłośników przyrody. Poprzednie edycje tego wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, przyciągnęły zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, chętnych do pogłębienia swojej wiedzy z zakresu ornitologii. Pozytywne opinie o konferencji ze strony zaproszonych gości, prelegentów i przybyłych mieszkańców świadczą o dużym zapotrzebowaniu na organizację tego typu spotkań zrzeszających osoby zainteresowane tematyką przyrodniczą.

Głównym celem III Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej Spytkowo 2018 jest ugruntowanie pozycji wydarzenia w regionie i stałe poszerzanie kręgu odbiorców. Tym razem tematem przewodnim spotkania będą gatunki ptaków występujące na wysypiskach i składowiskach odpadów. Dowiemy się też, jaki wpływ mają takie miejsca, jak Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, na funkcjonowanie okolicznych ptaków na przykładzie bocianów białych oraz jakie znaczenie mają dla ornitologów i ornitologii na przykładzie mew. Dodatkowo Romuald Mikusek wprowadzi nas w tajemniczy świat sów, a Witold Muchowski opowie o ptakach i ich znaczeniu w naszej historii i kulturze. Po raz kolejny siłą konferencji w Spytkowie będą zróżnicowane treści i znakomici prelegenci.

Konferencja w Spytkowie to również okazja do promowania tematyki ekologicznej i ornitologicznej wśród dzieci i młodzieży. Idea edukacji młodych pokoleń w zakresie ochrony przyrody i środowiska, a także rozwijanie zainteresowań i pasji to istotny aspekt działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Jednym z jej przejawów jest utworzenie w ubiegłym roku przy współpracy z ZUOK Spytkowo Młodzieżowej Grupy Badawczej Ptaków Wysypisk „Kania”, w ramach której dzieci pod okiem doświadczonych edukatorów i nauczycieli prowadzą systematyczne obserwacje ornitologiczne na terenie zakładu. Efekty pracy i działalności grupy zostaną przedstawione na III Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej Spytkowo 2018.

 

W trakcie  konferencji  odbędzie się wręczenie nagród w III Konkursie Fotograficznym dla szkół pod hasłem „W powietrzu, w wodzie i na lądzie – ptaki Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”. Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy naszej Fundacji oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

Poniżej zamieszczamy Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy. A zatem fotografujmy/nagrywajmy ptaki!

Regulamin

KARTA ZGŁOSZENIA w konkursie

Zobacz też:

Aktualności