Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Elektromobilność – duży krok ku przyszłości

I Warmińsko – Mazurski Kongres Elektromobilności

13 lipca w  giżyckim porcie Ekomarina odbyło się niecodzienne przedsięwzięcie: I Warmińsko-Mazurski Kongres Elektromobilności zorganizowany przez naszą Fundację.  Patronat nad Kongresem objęli: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Jarosław Bogusz. Specjalne stoisko pojawiło się także 14 lipca w Węgorzewie podczas Festiwalu Rockowego „Naturalnie Mazury Music&More.

Daty i miejsca zostały wybrane nieprzypadkowo: w trakcie sezonu wakacyjno – urlopowego w tych miejscach przebywa wielu mieszkańców regionu oraz turystów. Dotarcie do tych grup bezpośrednio nad jeziorami pozwoliło na łatwiejsze uświadomienie konieczności poszukiwania nowych form ochrony środowiska naturalnego w naszym regionie.  Przedsięwzięcie było zorganizowane po raz pierwszy i odpowiadało na zapotrzebowanie w dziedzinie edukacji ekologicznej co do propagowania wiedzy o nowoczesnych  ekologicznych środkach transportu. Kongres przebiegał w trzech panelach:

 1. Czy to początek ery elektromobilności? – panel ten koncentrował się na szansach i wyzwaniach stojących przed Polską w obszarze pojazdów elektrycznych
 2. Systemy zasilania, ładowania i ich potencjał rozwoju w najbliższych latach – panel poświęcony był problematyce zarządzania energią, magazynowania jej oraz kierunkom rozwoju magazynów energii wysokiej mocy.
 3. Zrównoważony rozwój miast a elektromobilność – panel poświecony uwarunkowaniom dalszego rozwoju miast w kontekście elektromobilności w Polsce i na Warmii i Mazurach

Region Warmii i Mazur to ciągle jeszcze „czarna plama” jeśli chodzi o rozwój elektromobilności. Główny problem to brak stacji ładowania, kolejny – brak wiedzy i popularyzacji tego zagadnienia. Tymczasem ekologiczny transport ma szczególne znaczenie  w takim regionie jak Warmia i Mazury, w którym ochrona środowiska, zachowanie dziedzictwa naturalnego i unikalnych walorów przyrodniczych jest priorytetem. Pojęcie to nie jest jeszcze dobrze znane wśród mieszkańców regionu, którzy nie znają zarówno korzyści wynikających z zamiany np. pojazdów spalinowych na elektryczne, jak i możliwości uzyskania wsparcia na takie rozwiązania. W naszym regionie  istnieje duża potrzeba wykorzystywania w jak najszerszym stopniu alternatywnych źródeł energii. Dotyczy to zarówno miast, jak i obszarów pozamiejskich (ekologiczny transport – autobusy, samochody, łodzie, rowery, skutery, itp.). Tym wszystkim zagadnieniom poświęcona była dyskusja panelowa trwająca przez cały dzień. W dyskusji udział wzięli:

 • Małgorzata Domurad – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
 • Piotr Czyżyk – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
 • Adam Krzyśków – Prezes Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej
 • Sebastian Władysiak – elektromobilność24.pl
 • Michał Piórkowski – EkoZlot.pl
 • Kamil Sobkiewicz – Na prąd.eu
 • Tomasz Płoński – Elektro Alex
 • Michał Pawicki – Sun Pro

Jakub Rećko – dziennikarz

 • Robert Grudziński – Redaktor naczelny nasze tve.pl organizator Dni Ekologii w Warszawie
 • Przemysław Rozmysłowski – współtwórca marki Elimen
 • Paweł Grądzki – Członek Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
 • Dariusz Gerstel – Blinkee.city – Kay Accuont Manager

Poza częścią panelową przy Ekomarninie równocześnie odbywała się wystawa samochodów, skuterów elektrycznych, elektrycznych pojazdów miejskich jak skutery, hulajnogi, segway’e,  ławek solarnych. Swoje pojazdy prezentowały firmy jak Nissan, Hyundai, AirWheels Poland, Ekozlot, ElektroAlex, elektromobilność24.pl, SunPro, Elimen. Blinkee.city. Wszystkie pojazdy cieszyły się sporym zainteresowaniem zwiedzających. Można było m.in. podziwiać elektryczne tesle, pierwszy elektryczny samochód wyścigowy czy cichutki skuter wodny.

Równocześnie z kongresem w sali konferencyjnej giżyckiej Ekomariny pojawiła się wystawa malarstwa olejnego „Kolor wiatru”.  Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Naturalnie Kultura współfinansowany ze środków Powiatu Węgorzewskiego.

Uczestnicy: Urszula Król, Anna Piskorz, Bożena Zagórny, Elżbieta Wincławska, Krystyna Jarosz, Jolanta Barniak, Agnieszka Grunwald, Iwona Subocz, Renata Dmochowska, Anna Nikorowska. Instruktor: Ewa Roch, Koordynator Projektu Marta Korbus.

Składamy serdeczne podziękowania dla patronów, panelistów, wystawców i uczestników, wśród których nie zabrakło samorządowców i przedsiębiorców.

Zobacz też:

Aktualności