Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Finał Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów

Po raz drugi wygrał Piotr Fil z Giżycka!

IX Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów zorganizowany przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich odbył się 1 grudnia 2016 r w giżyckiej Ekomarinie. Tegoroczna edycja była dla uczestników wyzwaniem – tematem była „FLORA Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”. Najpierw odbył się etap szkolny, w którym wzięło udział 216 uczniów z 15 gimnazjów z terenu 13 gmin. Najlepsi musieli w kolejnym etapie wykonać jeszcze pracę indywidualną dotyczącą gatunków roślin inwazyjnych. Ostatecznie do finału zakwalifikowało się 38 uczestników z trzynastu szkół (z jedenastu gmin).

Giżycki finał składał się z dwóch części: najpierw był test liczący 30 pytań, a potem część ustna z udziałem 10 uczniów z najlepszymi wynikami uzyskanymi w teście. Warto dodać, że jednym z pytań było rozpoznanie rodzimych gatunków drzew i krzewów na podstawie liści.

Nad przebiegiem konkursu czuwało 9 -osobowe jury w skład, którego wchodzili Państwo: Wojciech Kucfir z Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – przewodniczący jury, Ewa Downar – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku , Judyta Gencza i Zachariasz Grudziądz z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Jerzy Bujno – Naczelnik Wydziału Środowiska w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Waldemar Stanisław Stelmasiewicz – Nadleśnictwo Giżycko, Grzegorz Siemieniuk – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Krzysztof Pawlukojć – ornitolog, członek Rady Programowej MCEE oraz Jolanta Piotrowska reprezentująca Fundację.

W tej edycji konkursu najlepsi okazali się:

Miejsce I – Piotr Fil z Gimnazjum nr 2 w Giżycku (opiekun: Pani Maria Zawadka – Jedut)

Miejsce II – Kacper Żurek z Gimnazjum nr 1 w Giżycku ( opiekun: Pani Joanna Kowalska)

Miejsce III – Hubert Gromko z Gimnazjum w Dubeninkach (opiekun: Pani Anna Krygier)

Miejsce IV – Joanna Stachelek z Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach

Miejsce V – Martyna Gałązka z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

Miejsce VI – Emilia Pusio z Gimnazjum nr 1 w Srokowie

Miejsce VII – Zuzanna Łuszczak z Gimnazjum w Sątocznie

Miejsce VIII – Robert Kozakiewicz z Zespołu Szkół nr 1, Gimnazjum nr 3 w Giżycku

Miejsce IX – Magdalena Supińska z Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku

Miejsce X – Marta Robak z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

Warto dodać, że oprócz uczniów z Giżycka i Dubeninek wśród finalistów znaleźli się przedstawiciele z gimnazjów w Korszach, Sątocznie, Srokowie, Białej Piskiej, Miłkach, Wydminach, Piszu, Pieckach oraz Drogoszach. Gratulacje dla świetnie przygotowanych uczniów pod kierunkiem swoich nauczycieli!  

Konkurs został zorganizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zobacz też:

Aktualności