Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Inwestuj w siebie i ochronę środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ma już 25 lat doświadczenia na finansowym rynku ochrony środowiska. Dziś otrzymaliśmy następującą informację:

Jeżeli potrzebują Państwo funduszy na:

  • budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, suszarni na osady ściekowe, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, rekultywacji jeziora, planu ochrony wód itp.,
  • usunięcie odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest, realizację projektu zgodnego z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, wykorzystanie odpadów do celów energetycznych, zrekultywowanie terenu,
  • poprawienie efektywności energetycznej swojego budynku poprzez: montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian, wymianę pieca grzewczego, czy też montaż instalacji wykorzystującej  odnawialne źródła energii.

WFOŚiGW w Olsztynie oferuje:

  • pożyczkę na dogodnych warunkach, bez ukrytych kosztów,
  • preferencyjne i stałe oprocentowanie do 2 % w skali roku,
  • pomoc merytoryczną specjalistów,
  • ewentualną możliwość umorzenia części pożyczki.

 

Wszystkie informacje dotyczące możliwości sfinansowania Państwa inwestycji są dostępne w punkcie informacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – ul. Św. Barbary 9 oraz na stronie internetowej:

Pożyczka z funduszu, czyli szybko, tanio i skutecznie

Zobacz też:

Aktualności