Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Kolejne pieniądze na inwestycje w Wydminach

W słoneczny wtorek , 9 stycznia,  w Urzędzie Gminy w Wydminach odbyła się uroczystość podpisania umowy pomiędzy Gminą Wydminy – reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Radosława Króla  a Zarządem  Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – reprezentowanym przez Członka Zarządu Panią  Sylwię Jaskulską.  Umowa dotyczy wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy Wydminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych. Wartość projektu – dofinansowanego  w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego – sięga łącznie prawie miliona złotych  (996 479,24 zł).  Wójt Gminy Radosław Król przedstawił prezentację na temat projektu  zebranym na uroczystości gościom, wśród których była również Prezes Zarządu Fundacji Jolanta Piotrowska.  Bardzo cieszymy się, że gminy będące członkami Rady Fundacji tak prężnie działają w kierunku ochrony środowiska. Życzymy powodzenia w trakcie realizacji tego projektu oraz kolejnych sprzyjającym mieszkańcom i naturze.

Zobacz też:

Aktualności