Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Konkurs Plastyczny „Zielone zakątki powiatu Giżyckiego”

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku zaprasza  dzieci i młodzież z różnych etapów edukacji z terenu działania MCEE z Regionu Wielkich Jezior Mazurskich powiatu giżyckiego do udziału w Konkursie Plastycznym „Zielone zakątki powiatu Giżyckiego”. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, mieszkańców Mazur. Bardzo ważne jest jak przekazywanie wiedzy o unikalnej mazurskiej przyrodzie. Wiedza ta – z czasem poszerzana – będzie  procentować w przyszłości znajomością i dbałością o najbliższe otoczenie, w szczególności mazurskie jeziora.  Organizator konkursu liczy na wcześniejsze zapoznanie dzieci i młodzieży z fauną i florą mazurskich jezior, tak by wyposażone w wiedzę samodzielnie, przez nauczycieli lub rodziców mogły przystąpić do wykonania prac.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Prace można składać w biurze Organizatora (ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko do 1 października br.)

→Regulamin Konkursu plastycznego Zielone zakątki Powiatu Giżyckiego

→Zgłoszenie udziału w konkursie Zielone Zakątki

                                                

Zobacz też:

Aktualności