Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Niepokojące sygnały docierające do Naszej Fundacji…

W ostatnim czasie, dotarło do Nas sporo sygnałów od mieszkańców Giżycka – o dużej ilości piany u brzegów jeziora Niegocin i kanału Łuczańskiego. Bezzwłocznie zgłosiliśmy sprawę do delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Giżycku. Po przeprowadzonej analizie, udało się ustalić, że piana powstała na skutek procesów naturalnych. Pan Jacek Martun, kierownik delegatury WIOŚ w Giżycku – poinformował nas także, iż na pewno nie są to detergenty. Co nas uspokoiło. Zdięcia tego zjawiska, pochodzą od mieszkańców Giżycka.

Niestety w ubiegłym tygodniu dotarła do nas informacja o wycieku substancji ropopochodnych do kanału Łuczańskiego – sprawą zajmuje się WIOŚ.

Jeśli cokolwiek niepokojącego dostrzegą Państwo w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich, prosimy o kontakt z Naszą Fundacją.

Zobacz też:

Aktualności