Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

O funduszach dla środowiska

W dniach 8 – 9.05.2017 w Kromerowie koło Olsztyna Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował szkolenie pt. „Fundusze europejskie dla środowiska Warmii i Mazur – jak złożyć wniosek na działania związane z ochroną środowiska i OZE”. W szkoleniu wzięły też udział przedstawicielki naszej Fundacji.

W programie szkolenia znalazły się zagadnienia związane ze skomplikowanymi procedurami dotyczącymi aplikowania o środki unijne. W szczególności omawiano projekty środowiskowe związane z efektywnością energetyczną, gospodarką wodno-ściekową, odpadową i bioróżnorodnością.

Problemy poruszone podczas szkolenia są bardzo przydatne zarówno dla samorządów, przedsiębiorców, jak i organizacji takich jak nasza Fundacja, która przygotowuje wnioski m.in. do Regionalnego Programu Operacyjnego. W konferencji wzięła udział Pani Wicemarszałek Sylwia Jaskulska, Pan Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Adam Krzyśków, Pani Wiceprezes Maria Sokoll, a całość poprowadził Pan Mariusz Rychcik – Dyrektor  Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych.

Zobacz też:

Aktualności