Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Ogłoszenie o otwartym konkursie naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów w ramach konkursu RPWM.10.07.00-IZ,00-28-004/18

Oś Priorytetowa 10. Włączenie społeczne, Działanie 10.7 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,

Typ projektu: Realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu), w tym działania zwiększające zgłaszalności na badania profilaktyczne.

 

ogłoszenie nabór partnerów – BOLERIOZA 10.07. 2018-24.12.2018

Załącznik nr 1 do ogłoszenia (1)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

 

Zobacz też:

Aktualności