Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Ogłoszenie o otwartym konkursie naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów w ramach konkursu RPWM.10.07.00-IZ,00-28-005/18

Oś Priorytetowa 10. Włączenie społeczne, Działanie 10.7 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,

Typ projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem MZ w zakresie raka piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalności na badania mammograficzne.

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia ogłoszenie nabór partnerów – RAK

PIERSI 10.07. 2018-24.12.2018ogłoszenie nabór partnerów – RAK PIERSI 10.07. 2018-24.12.2018

Zobacz też:

Aktualności