Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Ornitolodzy w Spytkowie

W minioną sobotę, 14 kwietnia, miłośnicy  ptaków  spotkali się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie na III Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej.  Okazuje się, że konferencje w Spytkowie stają się powoli tradycją i miejscem spotkań wielbicieli ptaków. Tu bowiem można nie tylko poszerzyć wiedzę na ten temat, ale też „na żywo”  obejrzeć wiele ciekawych gatunków. Teren ZUOK Spytkowo stał się  miejscem odpoczynku i żerowania  często rzadko spotykanych gatunków ptaków – od krukowatych przez mewy i ptaki drapieżne, po bociany białe. To zaś skłoniło Spółkę do budowania wokół Zakładu eksperckiego forum wymiany wiedzy, złożonego z miłośników przyrody. W trakcie konferencji poruszono interesujące tematy:  „Życie wysypiska- widziane z bardzo bliska” i „Obserwacje na terenie ZUOK Spytkowo”. Sebastian Wręga zagłębił się w temacie „Czy ze śmieci można coś wyczytać, czyli lektury ze składowiska”, natomiast Witold Muchowski z pasją opowiadał „O pochodzeniu nazw ptaków”.  Jednym z głównych bohaterów konferencji była sowa, o której mówił dr Romualda Mikusek – „Sóweczka – sowa nietypowa” oraz „W gnieździe uszatki błotnej”. Na koniec dr Marcin Tobółka przedstawił ważny „Wpływ składowisk odpadów na populacje dzikich zwierząt”.

Konferencja w Spytkowie to również okazja do promowania tematyki ekologicznej i ornitologicznej wśród dzieci i młodzieży. Idea edukacji młodych pokoleń w zakresie ochrony przyrody i środowiska, a także rozwijanie zainteresowań i pasji to istotny aspekt działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Jednym z jej przejawów jest utworzenie w ubiegłym roku przy współpracy z ZUOK Spytkowo,  Młodzieżowej Grupy Badawczej Ptaków Wysypisk „Kania” , w ramach której dzieci pod okiem doświadczonych edukatorów i nauczycieli: Elżbiety Witek Pawlukojć i Krzysztofa Pawlukojcia prowadzą systematyczne obserwacje ornitologiczne na terenie zakładu. Innym aspektem edukacyjnym był konkurs fotograficzny dla dzieci zorganizowany przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy naszej Fundacji  wraz z ZUOK Spytkowo.   W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w III Konkursie Fotograficznym dla szkół pod hasłem „W powietrzu, w wodzie i na lądzie –ptaki Regionu WJM”. Efekty pracy i działalności grupy zostały przedstawione na konferencji, a piękne prace konkursowe uczestników nagrodzonych i wyróżnionych można było podziwiać w budynku administracji na terenie Zakładu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie oraz konferencji.

Zobacz też:

Aktualności