Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Program EWA – dla osób fizycznych

10 lutego w olsztyńskim Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji odbyła się konferencja zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nie zabrakło przedstawicieli naszej Fundacji – tym bardziej, że rusza program EWA przeznaczony dla osób fizycznych. Konferencję otworzył Prezes Zarządu Funduszu Adam Krzyśków, podsumowania wcześniejszego programu Prosument dokonał Zastępca Prezesa Tadeusz Ratyński, ofertę doradztwa energetycznego przedstawił Tomasz Koprowiak, a o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka mówił Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Janusz Dzisko.

Zasadniczą część konferencji stanowił jednak panel dotyczący wspomnianego programu EWA. Nazwa wiąże się ściśle z trzema liniami pożyczkowymi przeznaczonymi wyłącznie dla osób fizycznych: ENERGIA, WODA, ATMOSFERA.

Linia ENERGIA

W ramach Linii „Energia” może być dofinansowana budowa źródeł energii na potrzeby własne (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe), zakup fabrycznie nowych pojazdów napędzanych wyłącznie energią elektryczną (samochód, skuter, rower, mała jednostka pływająca) oraz budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych – na użytek własny.

Linia WODA

W ramach linii „Woda” możliwe jest dofinansowanie budowy, przebudowy i modernizacji indywidualnych i grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych (przyłącza, oczyszczalnie przydomowe), budowy systemów retencji wody oraz budowy studni i ujęć wody na potrzeby bytowe.

Linia ATMOSFERA

W ramach Linii „Atmosfera” może być dofinansowana budowa, przebudowa, modernizacja źródeł ciepła, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu (pompy ciepła, piece opalane biomasą, kotły gazowe, przyłączenia do sieci ciepłowniczej zasilanej kotłownią systemową), kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

Potencjalny beneficjent może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych, minimalny udział własny wynosi 10%. Oprocentowanie pożyczki – 2% w skali roku. Pozostałe szczegóły – w WFOŚiGW w Olsztynie. Informacji udziela też nasza Fundacja.

 Fot. Grzegorz Siemieniuk

Zobacz też:

Aktualności