Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Rozstrzygnięto III Konkurs Fotograficzny dla szkół pod hasłem „W powietrzu, w wodzie i na lądzie – ptaki Regionu WJM”

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich i ZUOK Spytkowo serdecznie zapraszają na III Mazurską Konferencję Ornitologiczną Spytkowo 2018, która odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. (sobota) w sali edukacyjnej ZUOK Spykowo.

Podczas konferencji odbędzie się podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród w III konkursie fotograficznym dla szkół pod hasłem „W powietrzu, w wodzie i na lądzie –ptaki Regionu WJM”. Serdecznie zapraszamy nagrodzonych i wyróżnionych na godz. 12.30 w siedzibie ZUOK Spytkowo (Spytkowo 69, 11-500 Giżycko).

Organizatorem konkursu było Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich wraz z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Konkurs miał charakter otwarty i był skierowany do fotografów amatorów uczniów szkół z terenu działania MCEE i ZUOK Spytkowo, zorganizowany z okazji III Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej. Celem konkursu było wspieranie różnorodności oraz promowanie życia w zgodzie z przyrodą i ochroną środowiska. Tematyka konkursu dotyczyła ptaków żyjących w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Zdjęcia mogły przedstawiać: ptaki z różnych środowisk, lecz być wykonane w Regionie WJM. Po uwagę brano fotografie wykonane w okresie od maja 2017 do 5 kwietnia 2018 r. Uczestnik mógł zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia w formie cyfrowej lub/i 1 film. Termin składania prac minął 6 kwietnia 2018 r. Po rejestracji wszystkich uczestników konkursu oraz ich prac odnotowano 27 uczestników, którzy przedstawili do oceny łącznie 49 zdjęć oraz 2 filmy.

Po obradach jury Konkursu w składzie :

  1. Krzysztof Pawlukojć – ornitolog
  2. Joanna Bogdanowicz – ZUOK Spytkowo Sp. z o.o.
  3. Stanisław Szepietowski – ZUOK Spytkowo Sp. z o.o.
  4. Kinga Żukowska – MCEE

zdecydowała o nagrodzeniu 6 autorów zdjęć przedstawiających ptaki Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Ostatecznie przyznano następujące nagrody i wyróżnienia

I miejsce: Oliwia Baran, Ruda l. 12 „Wypatruję pyszną rybkę”

II miejsce: Agata Niedźwiedzka, Staświny, l. 10 „Jestem piękny”

III miejsce: Sebastian Szorc, Ruda, l. 9 „ Jestem z klasą”

Wyróżnienia:

Simone Perchinena, Staświny, l. 9, „Jestem szybki”

Hubert Patejuk, Giżycko, l. 12 „Dzióbka daj”

Wiktoria Puka, Staświny, l. 12 „W ukryciu”

Natomiast wyróżnienia za wykonanie FILMU otrzymują:

1. Dominika Polak, Ruda „Dzikie ptaki”

2. Kaja Nacewicz, Wilkasy „Karmienie sikorek”

Zobacz też:

Aktualności