Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Trwa projekt adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach

Zmiany klimatyczne to nie tylko problem globalny, ale również wyzwanie z jakim muszą się zmierzyć lokalne samorządy. Statystyki pokazują, że w Polsce od kilku lat obserwujemy stopniowy wzrost liczby dni, w których zanotowano temperaturę powyżej  30°C, przy jednoczesnym wzroście liczby dni z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, jak opady deszczu czy silny wiatr. Dla samorządu lokalnego, każda taka anomalia wiąże się z kosztami – interwencje służb ratunkowych i porządkowych, wypłata odszkodowań za zniszczone mienie czy wycinka połamanych drzew.

Adaptacja do zmian klimatu na poziomie lokalnym zależy od skuteczności działań podjętych przez lokalne instytucje, w tym przede wszystkim administrację samorządową. Strategie adaptacji do zmian klimatu umożliwiają dostosowanie się miast do zmieniających się warunków klimatycznych. W najbliższej przyszłości wraz z nasileniem się negatywnych skutków zmian klimatu, mogą one stanowić kluczowe narzędzie decydujące o rozwoju miast.

W związku z tak pilnymi potrzebami Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie podjął projekt pod nazwą „CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES”. Celem tego przedsięwzięcia jest rozwinięcie umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w działania na rzecz przystosowania miast. Projekt jest finansowany z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz z budżetu państwa.

W ramach projektu rozpoczął się cykl szkoleń w 12 miastach – jedno z nich odbyło się już w Ełku, dla przedstawicieli administracji samorządowej oraz lokalnych liderów zaangażowanych w działania proekologiczne i środowiskowe. Ponadto, w pięciu miastach eksperci  Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego oraz współpracujących jednostek pracują nad wzorcowymi miejskimi planami adaptacji do zmian klimatu.

Instytut Ochrony Środowiska na stronie poświęconej projektowi udostępnił materiały szkoleniowe i opracowania (w tym materiały do e-learningu), doświadczenia i dobre praktyki dotyczące przeciwdziałania skutkom zmian klimatu w miastach.

Zachęcamy do śledzenia działań i rezultatów projektu. W szkoleniu z zakresu ClimCities w Ełku wzięły udział przedstawicielki Zespołu Projektów Środowiskowych naszej Fundacji. Podpisaliśmy również Porozumienie o współpracy partnerskiej z wykonawcą tego projektu.

Więcej informacji o projekcie CLIMCITIES –  http://climcities.ios.gov.pl/

Zobacz też:

Aktualności