Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Trzy dni o zdrowiu

W dniach 26 – 28 kwietnia w giżyckim „Hotelu Europa” odbywała  się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie dyscyplinarne”, w tym roku pod hasłem: „Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzależnień jako element polityki prozdrowotnej”. Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, posiadająca w Giżycku Wydział Nauk Społecznych. Wśród licznych patronów konferencji znalazła się również nasza Fundacja.

Konferencję otworzył Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa dr Andrzej Zduniak oraz Dziekan giżyckiego Wydziału dr Helena Marek. W trzydniowym programie konferencji były niezwykle ciekawe wystąpienia przedstawicieli środowisk naukowych nie tylko z całej Polski, ale też np. z  Rosji – z Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Rolniczego. Wśród najbardziej interesujących  tematów znalazły się: zdrowotne i społeczne skutki zagrożeń w cyberprzestrzeni, wszelkiego rodzaju uzależnienia  (alkohol, narkotyki, nikotyna, internet), ich konsekwencje (samobójstwa,, przemoc w rodzinie, itp.), uzależnienia a depresja, różne aspekty zdrowego odżywiania, itd.

 

Zobacz też:

Aktualności