Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

!Tytuł „Najlepszy z Najlepszych” uzyskał Kacper Olszewski z II-go Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku!

W miniony poniedziałek, 11 grudnia 2017 r. w Ekomarinie w Giżycku, odbyła się pierwsza edycja konkursu jednoetapowego „Najlepszy z Najlepszych”- organizowanego dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Starostwa Powiatowego w Giżycku. Tematyka Konkursu obejmowała wiedzę związaną z Regionem Wielkich Jezior Mazurskich tj. ochroną środowiska, rozpoznawaniem gatunków z obszaru fauny i flory RWJM, pojęć z zajęć i w ramach kół zainteresowań oraz biologii i geografii. Przedsięwzięcie miało na celu kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw młodzieży wobec środowiska naturalnego, jak również inspirowanie do podejmowania inicjatyw oraz praktycznych działań na rzecz ochrony przyrody. Do rywalizacji przystąpiły 4 drużyny – tj. lider startujący do tytułu „Najlepszego z Najlepszych”, oraz dwóch towarzyszących uczestników z tej samej szkoły w roli tzw. „kół ratunkowych”, reprezentując poszczególne szkoły:

– Szkoła Podstawowa w Kruszewcu, pod nazwą „Grzybki” – w składzie: Katarzyna Siok, Bartosz Kwaśniewski (lider) oraz Wiktoria Wiśniewska.
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, pod nazwą „PierwszaBe” – w składzie: Oliwia Szymańska, Karina Melnik (lider) oraz Nadia Zwierzykowska.
– I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, pod nazwą „B1oLOdzy” – w składzie: Melania Czapla, Julia Adasiewicz (lider) oraz Jakub Lichocki.
– II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku, pod nazwą „IILOGIŻYCKO” – w składzie: Marta Świdzyńska, Kacper Orszewski (lider) oraz Izabela Maksymowicz

Prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Pani Jolanta Piotrowska brała czynny udział w roli prowadzącego Konkurs. W jury zasiadali Panowie: Jerzy Bujno – przedstawiciel Starostwa Powiatu Giżyckiego, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Krzysztof Wittbrodt – Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Waldemar Stanisław Stelmasiewicz – Nadleśnictwo Giżycko oraz Krzysztof Pawlukojć – miłośnik ptaków i autor wielu publikacji na ich temat. Warto podkreślić, że oprócz obradowania Nasi goście układali także pytania o różnym stopniu trudności.

Największą ilość punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi na pytania, uzyskała drużyna pod nazwą „IILOGIŻYCKO”, reprezentująca II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku – w składzie: Marta Świdzyńska, Kacper Orszewski (lider) oraz Izabela Maksymowicz.

Wielkie gratulację za imponującą wiedzę oraz zwycięstwo wraz z uzyskanym tytułem „Najlepszego z Najlepszych” dla Kacpra Olszewskiego! Brawo!

Szczególne podziękowania kierujemy do Starostwa Powiatu Giżyckiego, za ufundowanie nagród dla uczestników Konkursu.

Zobacz też:

Aktualności