Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Uwaga! Rusza XV edycja Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku ogłasza XV – jubileuszową – edycję Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Przypominamy, że w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI-VIII i klas gimnazjalnych Szkół Podstawowych Regionu WJM (tj. szkół z powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego oraz gm. Świętajno i gm. Rozogi w p. szczycieńskim). Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

I Etap tj. eliminacje szkolne Konkursu zaplanowano na 19 października br. (tj. piątek), na godz. 1000.

Temat tegorocznego Konkursu to:

„Wielkie Jeziora Mazurskie”

 Poniżej znajduje się proponowana literatura.

Uwaga! Uczestnicy konkursu nie mają obowiązku zapoznania się z proponowaną  literaturą. Jest to zachęta zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli do szukania nowych źródeł informacji poza podręcznikami szkolnymi.

PROPONOWANA literatura:

  1. Obowiązujące podręczniki do nauki przedmiotu przyroda
  2. „Bliscy znajomi – poznajemy drzewa i krzewy”. Zofia Bogdaszewska 2014
  3. „Mazurski Park Krajobrazowy”, Krutyń 2014
  4. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur”
  5. „Odkryj z nami tajemnice Kruklanek”
  6. „Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna Wilkasy”
  7. „Szlak Wielkich Jezior Mazurskich”, Wojciech Kuczkowski, Warszawa 2009
  8. „Atlas Ryb Polskich” Warszawa 2016 (str. 3-27,42-43,63, 66-68, 73-77, 88, 91, 97,100-101, 104, 107-108, 152-155)
  9. „Młody obserwator przyrody. Natura 2000”
  10. „Młody obserwator przyrody. Ptaki jezior i rzek”

Wymieniona literatura jest dostępna w bibliotece MCEE do skorzystania na miejscu. Udostępniamy bezpłatne ksero (trzeba jednak mieć własny papier), a dla osób wyposażonych we własną pamięć przenośną lub płytę CD/DVD – skany w wersji PDF.

Przypominamy, że szkoły, które chcą przystąpić do konkursu powinny to zgłosić do biura Fundacji (telefonicznie, mailem, faksem, osobiście) najpóźniej na 7 dni przed  terminem I etapu. Uwaga zmiany w regulaminie konkursu.

 

Harmonogram konkursu
Data Wydarzenie
do 5.10.2018 Zgłoszenia szkół do konkursu
19.10.2018 I etap konkursu – test w szkołach
do 24.10.2018 Przesłanie protokołu z etapu szkolnego do Organizatora Konkursu
od 19.10.2018 do 13.11.2018 Wykonywanie prac indywidualnych
do 13.11.2018 Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac indywidualnych do Organizatora Konkursu
23.11.2018 Ogłoszenie wyników I etapu na stronie internetowej – kwalifikacja do finału
5-7.12.2018* FINAŁ

*termin planowany w jednym z trzech dni – może ulec zmianie

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie!

REGULAMIN_olimpady

Załacznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zobacz też:

Aktualności