Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Wielkie Jeziora Mazurskie – szanse i zagrożenia

Pod takim hasłem w miniony piątek tj. 15 grudnia, w hotelu „Europa” w Giżycku z inicjatywy Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy naszej Fundacji odbyła się konferencja, która dotyczyła ważnych problemów związanych z dzisiejszą sytuacją i perspektywami rozwoju Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, szczególnie w kontekście ochrony środowiska naturalnego. Mimo czasu przedświątecznego, konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli instytucji związanych z ochroną środowiska, samorządowców z całego regionu, służb i organizacji pozarządowych, a także osób, którym dobro naszej Krainy leży na sercu.
Konferencja została zainaugurowana przez Panią Jolantę Piotrowską, Prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Pana Radosława Króla, Wójta Gminy Wydminy i jednocześnie Przewodniczącego Rady Fundacji. Wśród najważniejszych tematów związanych z szansami i zagrożeniami regionu Wielkich Jezior Mazurskich znalazły się – oprócz podsumowań wspólnych działań – zagrożenia i zabiegi ochronne w zlewni, które przedstawił Pan Bogumił Nowak – koordynator Zespołu ds. Limnologii i Ewaporometrii z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Uczestników konferencji bardzo interesował temat eutrofizacji jezior oraz innowacyjnych sposobów ochrony wód, który zaprezentowała Pani Profesor Julita Dunalska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pan Profesor Zbigniew Szwejkowski, także z UWM w Olsztynie wskazał gospodarcze aspekty globalnego ocieplenia i ich konsekwencje dla Polski Północno-Wschodniej. Socjoekologiczne aspekty rozwoju Regionu Wielkich Jezior Mazurskich przedstawił Pan Profesor Wojciech Łukowski z Uniwersytetu Warszawskiego, a na zakończenie Pan Jerzy Kołakowski – kapitan jachtowy, podróżnik, członek Polish Sailing Club of New York oraz Polonijnego Klubu Podróżnika w Nowym Jorku opisał region WJM – oczami Polonusa, pod kątem rozwoju żeglarstwa z perspektywy kilkudziesięciu ostatnich lat.
Myślą przewodnią konferencji była analiza przeprowadzonych ogromnym nakładem sił i środków inwestycji i dokonań, ale też wytyczenie drogi na przyszłość w trosce o nasze najcenniejsze dobro – unikalne walory naturalne regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Warto podkreślić również istotę prowadzenia edukacji ekologicznej wśród mieszkańców regionu od ich najmłodszych lat, a szereg wykonanych działań pokazuje, że tylko wspólne, systemowe i planowe rozwiązania mogą przynieść spodziewane efekty dla utrzymania walorów naturalnych w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.
Wszystkie tematy przedstawione w trakcie konferencji cieszyły się znacznym zainteresowaniem słuchaczy, co wskazuje na wielką potrzebę organizacji podobnych działań w przyszłości, tym bardziej, że do omówienia i praktycznego wdrożenia zostało jeszcze wiele tematów związanych np. z bezpieczeństwem ekologicznym, ochroną powietrza, chaotycznym zagospodarowywaniem brzegów jezior, itp.
Konferencja została zorganizowana dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz przy współpracy z giżyckim Wydziałem Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Zobacz też:

Aktualności

 • Kolejne pieniądze na inwestycje w Wydminach

  W słoneczny wtorek , 9 stycznia,  w Urzędzie Gminy w Wydminach odbyła się uroczystość podpisania umowy pomiędzy Gminą Wydminy – reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Radosława Króla  a Zarządem  Województwa Warmińsko – Mazurskiego (…)
  Czytaj dalej

 • Życzenia na Nowy Rok 2018…

  Drodzy Państwo,   Już za chwilę powitamy Nowy  Rok.  Z tej okazji Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich życzy w nadchodzącym 2018 roku mnóstwo pozytywnej energii,  zdrowia i wielu cudownych, wspólnych chwil z najbliższymi. (…)
  Czytaj dalej

 • Inwestuj w siebie i ochronę środowiska

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ma już 25 lat doświadczenia na finansowym rynku ochrony środowiska. Dziś otrzymaliśmy następującą informację: Jeżeli potrzebują Państwo funduszy na: budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, (…)
  Czytaj dalej

 • 22 grudnia br. (piątek) siedziba Naszej Fundacji będzie nieczynna…

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu jutrzejszym, tj. 22.12.2017r. (piątek) siedziba Naszej Fundacji będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy – jednocześnie, serdecznie zapraszamy w dn. 27.12.2017r. (środa)