Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

„Wielkie Jeziora Mazurskie – szanse i zagrożenia, część II”

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Wielkie Jeziora Mazurskie – szanse i zagrożenia, część II”, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. (piątek) w Ekomarinie, ul. Dąbrowskiego 14 w Giżycku.

Konferencja będzie kontynuacją części pierwszej, która odbyła się w 2017 roku i zostanie poświęcona strategii „Masterplan II” dla rejonu WJM, analizie aktualnego stanu jezior, możliwościom ochrony wód, zmianom klimatu, a także szansom, zagrożeniom oraz perspektywom rozwoju regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli władz regionu, burmistrzów, wójtów, starostów, pracowników odpowiedzialnych w zakresie ochrony środowiska, radnych, przedstawicieli instytucji regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, służby mundurowe, przedsiębiorców, studentów oraz wszystkie inne osoby zainteresowane, które wcześniej potwierdzą telefonicznie 608 477 256 lub meilowo[- fundacja@jeziora.com.pl

Nasze współdziałanie może przynieść znaczące efekty w zakresie dalszego rozwoju regionu poprzez wypracowanie wspólnych wniosków, które pozwolą zwiększyć szanse, a zmniejszyć zagrożenia na przyszłość. . Konferencja zorganizowana dzięki dofinansowaniu  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W załączeniu proponowany program konferencji i formularz zgłoszeniowy.

Program konferencji

Karta zgłoszenia na konferencję

Zobacz też:

Aktualności