Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Wydminy dopłacają mieszkańcom do proekologicznych inwestycji „Czyste powietrze-czyste środowisko -czyste Mazury”

Czwartkowe spotkanie (30.11) pod hasłem „ Czyste powietrze-czyste środowisko-czyste Mazury” w Wydminach – mimo trudnej zimowej pogody – cieszyło się znacznym zainteresowaniem. W sali Gminnego Ośrodka Kultury pojawili się nie tylko mieszkańcy Wydmin, zainteresowani proekologicznymi inwestycjami, ale też okolicznych miejscowości.
Spotkanie przygotowało Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy naszej Fundacji, korzystając z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Okazało się, że w naszym regionie jest coraz więcej osób zainteresowanych proekologicznymi inwestycjami, poszukujących możliwości finansowego wsparcia. Dlatego spotkanie w całości było poświęcone temu tematowi: zebrani mieli możliwość poznania sytuacji co do czystości powietrza w naszym regionie oraz ogólnych pojęć związanych z zanieczyszczeniami powietrza, które przedstawiła Pani Daria Mazur – Astapczyk.
Okazało się, że zainteresowanie tematem i ilość chętnych na dofinansowanie nie tylko wymiany starych pieców na te nowej generacji (ekologiczne, piątej klasy jakości), ale również budowy studni i systemów retencji wody, przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej czy pomp ciepła jest ogromne.
Warto podkreślić, że Rada Gminy Wydminy jako pierwsza w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich podjęła 11 października tego roku uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Wydminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej. Zgodnie z uchwałą – jak poinformował podczas spotkania Pan Wójt Radosław Król – różne proekologiczne inwestycje mieszkańców Gminy Wydminy można dofinansować bezzwrotną dotacją do 10% realizowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 3000 zł. Pozostałą kwotę można uzupełnić pożyczką z programu EWA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, której zasady przedstawił doradca energetyczny WFOŚiGW, Pan Dawid Olbryś. Łączna wysokość dofinansowania pożyczką oprocentowaną w wysokości 2% w skali roku sięga kwoty 300 tys. złotych na różne proekologiczne działania.
Dyskusja w Wydminach uwidoczniła potrzebę tego typu spotkań, jak i podjęcia stosownych uchwał przez inne samorządy. Mieszkańcy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ewidentnie chcieliby skorzystać z różnych możliwości dofinansowania. Praktycznie nie ma dnia, by do naszej Fundacji po informacje w tej sprawie nie zgłaszali się chętni. A inwestycje w ekologię dadzą niewątpliwie wymierny efekt, bo „czyste powietrze, to czyste środowisko i czyste Mazury”.

Zobacz też:

Aktualności