Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Wyniki I etapu XV Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku przedstawia wyniki  I etapu XV Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. W pierwszym teście, który odbył się w placówkach udział wzięło 497 uczniów, 116 osiągnęło pułap 75 % punktów. Po 2 części I etapu, którą było stworzenie Mazurskiego Komiksu otrzymaliśmy 84 prace, po ocenie, których wyłoniono uczestników finału.

Do finału przeszło 43 najlepszych uczniów, którzy otrzymali minimum 47 pkt. z testu i pracy indywidualnej (suma punktów).

Finał XV Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich odbędzie 12 grudnia (środa) br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, ul. Grunwaldzka 94, 11-510 Wydminy.

Ramowy program przebiegu konkursu:

930 – 945  oficjalne rozpoczęcie konkursu, powitanie uczestników i gości oraz sprawy organizacyjne

945 –   1045      I część finału: test

1045 –   1130   Sprawdzenie testów przez komisję konkursową i kwalifikacja do części ustnej

1130 –   1230   II część finału: ustna

1230 –   1300   Podsumowanie wyników finału

1300 –   1330   Ogłoszenie wyników Olimpiady, wręczenie dyplomów i nagród.

13.30 –  Zakończenie

 

Prosimy uczniów o przybycie na godz. 9.00-9.15 oraz zabranie legitymacji szkolnej.

Godzina zakończenia konkursu – ze względu na część ustną finału – może ulec zmianie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

Lista osób zakwalifikowanych do finału XV Mazurskiej Olimpiady Szkół Podstawowych

Zobacz też:

Aktualności