Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Wytyczne do wykonania zadania indywidualnego w XV edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Temat zadania: „Mazurski komiks”

  1. Zadanie wykonuje indywidualnie każdy uczeń, który został zakwalifikowany do II etapu Olimpiady. Brak wykonanego zadania dyskwalifikuje ucznia z dalszego udziału w konkursie.
  2. W wykonaniu zadania mogą pomagać uczniowi członkowie jego rodziny.
  3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie komiksu na temat Mazur. Objętość pracy nie powinna przekroczyć strony A4.
  4. Komiks powinien zawierać opis mazurskiej przyrody oraz flory i fauny charakterystycznej dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – ulubione miejsce, zwierzę i roślinę uczestnika. Pozostała część pracy pozostawiana jest fantazji literackiej uczestnika.
  5. Praca musi zawierać rysunki wykonane samodzielnie lub dowolną techniką lub zdjęcia wykonane przez ucznia. Praca może być wykonana odręcznie jak również
    z wykorzystaniem technik komputerowych. Oceniana będzie całość pracy.
  6. Prace należy podpisać.
  7. Termin wykonania zadania przez ucznia: 19 października – 13 listopada 2018 r.
  8. Nieprzekraczalny termin składania (przesłania) prac mija 13 listopada 2018 r. Pracę należy przesyłać skanem, w formie jpg na pocztę elektroniczną Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku: fundacja@jeziora.com.pl (temat maila: MAZURSKI KOMIKS)

Zobacz też:

Aktualności