Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

XVIII Samorządowe Forum Ekologiczne w Rynie

Już po raz osiemnasty samorządowcy z Warmii i Mazur przybyli do Rynu na dwudniową konferencję  – Samorządowe Forum Ekologiczne. W tym roku na zaproszenie Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina przyjechali do Rynu samorządowcy zainteresowani tematem „Powietrze na Warmii i Mazurach – zagrożenia – ochrona – jakość”. Jak ważna jest kwestia czystości powietrza w naszym turystycznym regionie – nikogo nie trzeba przekonywać. Dlatego tego rodzaju spotkania służą nie tylko poszerzeniu wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska, ale też wymianie doświadczeń.

W tym roku sprawa czystości powietrza stała się priorytetowa.  W Rynie można było zapoznać się m.in. z badaniami jakości powietrza w Polsce i w naszym regionie, uregulowaniami prawnymi i działaniami rządu w tej dziedzinie, polityką samorządu województwa, wpływem smogu na zdrowie człowieka, możliwościami dofinansowania zadań wpływających na poprawę jakości powietrza. Uczestnicy Forum dowiedzieli się także o różnych rozwiązaniach już wprowadzonych w niektórych miastach i regionach kraju: w Krakowie, w województwie małopolskim, opolskim czy dolnośląskim. W programie Forum przew3idziano również zapoznanie się z działalnością i pomiarami Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska „Puszcza Borecka w Diablej Górze.

W Forum uczestniczyła prezes Zarządu Fundacji Jolanta Piotrowska. Nasza Fundacja również zajmuje się tym tematem. W kwietniu zorganizowaliśmy konferencję poświęconą możliwościom wspierania mieszkańców Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w dziedzinie ograniczania niskiej emisji. Do tej pory zainteresowanie realizacją takiego programu i dofinansowywania swoich mieszkańców wyraziły trzy samorządy. Trzeba będzie jednak przejść w pierwszym etapie niezbędne procedury prawne.

Zobacz też:

Aktualności