Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Wielkie Jeziora Mazurskie – szanse i zagrożenia”

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pt. „Wielkie Jeziora Mazurskie – szanse i zagrożenia”, która odbędzie się w piątek 15 grudnia 2017 r. o 9.30 w Hotelu „Europa”, ul. Wojska Polskiego 37 w Giżycku. Prosimy o przybycie o godz. 9.00 w celu rejestracji.

Konferencja będzie poświęcona analizie aktualnego stanu jezior, możliwościom ochrony wód, zmianom klimatu, a także szansom, zagrożeniom oraz perspektywom rozwoju regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli władz regionu, burmistrzów, wójtów, starostów, pracowników odpowiedzialnych w zakresie ochrony środowiska, radnych, przedstawicieli instytucji regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, studentów oraz wszystkie inne osoby zainteresowane.

Wypełnioną kartę należy przesłać faksem (87 428 04 91) lub mailem (fundacja@jeziora.com.pl) do Fundacji w terminie do końca dnia 12 grudnia br.

Konferencja odbędzie się dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a także dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych w Giżycku.

Zobacz też:

Aktualności