Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Edukacja

Działalność Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich jest ekologiczną organizacją pozarządową , działającą na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich od roku 1991 . W tym czasie zrealizowano wiele przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska naturalnego Mazur, jednymi w nich były działania z zakresu edukacji ekologicznej na rzecz kształtowania proekologicznych postaw społeczeństwa. Od roku 2000 działania te są realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku. Głównym celem Centrum jest prowadzenie i wspieranie na obszarze działania przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej i aplikacja pomocy finansowej udzielanej na te cele przez podmioty lokalne oraz ponadlokalne , w tym w szczególności przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Cele te są realizowane poprzez zajęcia dydaktyczne (seminaria, wykłady , konferencje), warsztaty dla nauczycieli , kampanie i cykliczne akcje na rzecz środowiska lokalnego , prowadzenie i wzbogacanie zasobów bibliotek ekologicznych , współpracę z lokalnymi i regionalnymi mediami oraz udzielanie pomocy finansowej podmiotom (głównie placówkom oświatowym) z obszaru działania Centrum na programy i projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Obszarem działania Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku jest 5 powiatów: giżycki, mrągowski, kętrzyński, węgorzewski, piski.

Zobacz też:

Aktualności