III-1c

FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH
została utworzona pod koniec 1990 rok. Obecnie działa w imieniu i na rzecz 31 gmin mazurskich stanowiących obszar 5400 km2 i od lat z powodzeniem realizuje swoje cele statutowe, którymi m.in. są:

- inicjowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony regionu Wielkich Jezior Mazurskich,
- stymulowanie inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności,
- promowanie budowy oczyszczalni ścieków i innych rozwiązań uniemożliwiających degradację środowiska,
- propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględnienie praw ekologii w rozwoju regionu i kraju.
WEJŚCIE

PAMIĘTAJMY O JEZIORACH
Witamy w nowej odsłonie naszej strony: „Pamiętajmy o jeziorach”. Jest to miejsce poświęcone Krainie Wielkich Jezior Mazurskich – jej wyjątkowym walorom naturalnym, malowniczym jeziorom, unikalnej faunie i florze, urokliwym zakątkom, ale też ingerencji człowieka: inwestycjom na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, inicjatywom związanym z ochroną środowiska naturalnego jezior, aktywnemu i zdrowemu spędzaniu czasu na jeziorach i nad jeziorami.

WEJŚCIE

zdjecie jez