W tym roku bieg wiewiórki, zająca i wilka II „Potrójna Pętla Mazurska”

W tym roku bieg wiewiórki, zająca i wilka II „Potrójna Pętla Mazurska”

9 września 2017 r. (sobota) na terenie Lasu Miejskiego w Gajewie koło Giżycka odbędzie się impreza biegowa na dystansach 5, 10 i 15 km dla dorosłych, osoby niepełnoletnie mogą wystartować za zgodą rodziców.

Poszczególne biegi będą nosić nazwy zwierząt popularnych w naszym środowisku: 5 km – Bieg Wiewiórki, 10 km – Bieg Zająca, 15 km – Bieg Wilka.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, korzystające z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Jednak „Potrójna Pętla Mazurska” to nie tylko impreza biegowa. Zapraszamy zawodniczki i zawodników z całymi rodzinami w różnym wieku – od najstarszych do najmłodszych, ponieważ biegi połączone są z piknikiem ekologicznym. Zaplanowano zajęcia edukacyjne, zabawy i konkursy dla dzieci.

Program 

Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Wiewiórki – 5km, Zająca – 10km, Wilka – 15km” 

9 września 2017  (sobota) – Las Miejski – Gmina Giżycko

8:30  Otwarcie biura zawodów

8:30 – 10:30 Rejestracja zawodników

10:00 Rozpoczęcie pikniku ekologicznego

10:30 Oficjalne otwarcie zawodów

10:45 – 10:55 Ustawienie zawodników w strefie startowej.
Wspólna rozgrzewka

11:00 Start „Biegu Wiewiórki” – 5 km

11:05 Start „Biegu Zająca” – 10 km

11:10 Start „Biegu Wilka” – 15 km

13:40 Zamknięcie trasy biegów. Wręczenie nagród.
14:00 Zamknięcie imprezy.

Strefa startowa – piknik ekologiczny (na polanie):

  • Animacje dla dzieci – Ekogry i zabawy
  • Stoiska promocyjne
  • Stoisko gastronomiczne – punkt wydawania posiłków regeneracyjnych
  • Punkt medyczny, Biuro zawodów

 

Opis trasy
Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Wiewiórki – 5km, Zająca – 10km, Wilka – 15km

Podczas drugiej edycji imprezy trasa podstawowa – 5-kilometrowa pętla – będzie przebiegała wokół  Lasu Miejskiego w Giżycku. Teren, po którym pobiegną uczestnicy, to ścieżki leśne.
Każdy uczestnik przebiegnie odpowiednią ilość PĘTLI wybranego przez siebie biegu. Trasa biegu będzie oznakowana co 1 km,  po drodze rozmieszczone będą punkty kontrolne pomiaru czasu, przez które każdy uczestnik jest zobligowany przebiec – ominięcie któregoś z punktu będzie skutkować dyskwalifikacją. Uczestnicy podczas rejestracji dostaną chip zwrotny, który będzie rejestrować czas.  Limit czasu dla wszystkich uczestników to 2h:30min:00s liczony od momentu startu.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce na górze strony pod kafelkiem Potrójna Pętla Mazurska