!!!Wyniki konkursu o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez publiczne placówki oświatowe!!!

!!!Wyniki konkursu o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez publiczne placówki oświatowe!!!

5 października w biurze naszej Fundacji odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku, w składzie której zasiedli Państwo: Krzysztof Wittbrodt – Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Przewodniczący Rady Programowej, Anna Niebrzydowska – Nadleśnictwo Pisz (w zastępstwie Pani Moniki Grzywińskiej), Jacek Martun – Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, Kierownik Delegatury w Giżycku, Tomasz Janecki – kierownik Stacji Hydrobiologicznej PAN w Mikołajkach, Jolanta Piotrowska – Prezes Zarządu Fundacji oraz Judyta Gencza – Mazurski Park Krajobrazowy.

Podczas rekrutacji pozytywną ocenę formalną otrzymało 17 wniosków z publicznych placówek oświaty.  W tym drugim już w bieżącym roku naborze wniosków obowiązywały priorytety:  bioróżnorodność (np. tworzenie ogrodów botanicznych, lapidariów geologicznych, ścieżek dydaktycznych, ogródków meteorologicznych), odnawialne źródła energii oraz zrównoważony transport i aktywność fizyczna. Rada Programowa bardzo wnikliwie analizowała  poszczególne  projekty,  przyznając punkty m.in.  za  zbieżność projektu ze wspomnianymi priorytetami, użyteczność, pomysłowość, atrakcyjność projektu czy stopień zaangażowania szkolnej społeczności.

Co ważne, wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie na złożone projekty. Rada Programowa na podstawie wyliczonej średniej wszystkich punktów, poszeregowała oferty w formie rankingu.  Najciekawsze pomysły zostały nagrodzone przyznaniem całej wnioskowanej kwoty dofinansowania. I tak na podium znalazły się:

  1. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9, 11-500 Giżycko za pomysł pt. „Ogród pełen zmysłów”
  2. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, ul. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko za projekt pt. „Szkolne patio dla uczniów przez uczniów w liczbach”
  3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.I.Gałczyńskiego, ul. Mazurska 15, 12-220 Ruciane Nida za koncept pt. „Oaza zdrowia i przyrody – ogródek zielarski”

Konkurs grantowy dla publicznych placówek oświatowych dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wszystkim autorom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów w propagowaniu edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz  wielu pięknych chwil podczas obcowania z przyrodą w zaprojektowanych przez Państwa miejscach!

Dotacje jesień 2017 – WYNIKI