Uwaga! Rusza X Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów „MÓJ Region: Wielkie Jeziora Mazurskie”

Uwaga! Rusza X Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów „MÓJ Region: Wielkie Jeziora Mazurskie”

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. W tym roku konkurs odbędzie się już po raz dziesiąty.

Przypominamy, że w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II-III gimnazjów Regionu WJM (tj. szkół z powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Stare Juchy oraz gm. Świętajno i gm. Rozogi w p. szczycieńskim). Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

I Etap tj. eliminacje szkolne Konkursu zaplanowano na 15 listopada br. (tj. środa), na godz. 1000.

Temat tegorocznego Konkursu to:

„MÓJ Region: Wielkie Jeziora Mazurskie”

Poniżej znajduje się proponowana literatura.

Uwaga! Uczestnicy konkursu nie mają obowiązku zapoznania się z proponowaną pozycją literatury. Jest to zachęta zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli do szukania nowych źródeł informacji poza podręcznikami szkolnymi.

 

PROPONOWANA literatura:

  1. Obowiązujące podręczniki do nauki przedmiotu biologia, geografia, chemia w gimnazjum
  2. „Bliscy znajomi – poznajemy drzewa i krzewy”. Zofia Bogdaszewska 2014
  3. „Mazurski Park Krajobrazowy”, Krutyń 2014
  4. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur”
  5. „Szlak Wielkich Jezior Mazurskich”, Wojciech Kuczkowski, Warszawa 2009
  6. „Atlas Ryb Polskich” Warszawa 2016 (str. 3-27,42-43,63, 66-68, 73-77, 88, 91, 97,100-101, 104, 107-108, 152-155)
  7. „Młody obserwator przyrody. Natura 2000”
  8. „Młody obserwator przyrody. Ptaki jezior i rzek”

 

Wymieniona literatura jest dostępna w bibliotece MCEE do skorzystania na miejscu. Udostępniamy bezpłatne ksero (trzeba jednak mieć własny papier), a dla osób wyposażonych we własną pamięć przenośną lub płytę CD/DVD – skany w wersji PDF.

 

Przypominamy, że szkoły, które chcą przystąpić do konkursu powinny to zgłosić do biura Fundacji (telefonicznie, mailem, faksem, osobiście) najpóźniej na 7 dni przed  terminem I etapu.

 

Harmonogram konkursu
Data Wydarzenie
do 3.11.2017 Zgłoszenia szkół do konkursu
15.11.2017 I etap konkursu – test w szkołach
do 21.11.2017 Przesłanie protokołu z etapu szkolnego do Organizatora Konkursu
Do 24.11.2017 Ogłoszenie wyników I etapu na stronie internetowej – kwalifikacja do finału
7 lub 8.12.2017* FINAŁ

*termin planowany w jednym z dwóch dni – może ulec zmianie

Regulamin X Regionalnego Konkursu dla Gimnazjalistów

Serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do udziału w konkursie!