Przejdź do: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Ekomariny

Jeszcze do niedawna nad mazurskimi jeziorami brakowało miejsc zrzutu nieczystości z jednostek pływających oraz odbioru śmieci. Sytuację istotnie zmieniła budowa Ekomarin. W ramach realizacji Programu wynikającego ze „Strategii budowy ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów” powstało 11 ekomarin w różnych miejscach Mazur: Ekomarina w Węgorzewie, w Rynie, w Mikołajkach, w Mrągowie, w Piszu, PTTK Wilkasy, TKK Korektywa, PTTK Kamień, Ekomarina w Iławie, w Siemianach i w Zalewie. Projekt ten realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Dodatkowo – również w ramach tego samego programu, ale odrębnego projektu – powstała największa z Ekomarin w Giżycku nad jeziorem Niegocin.

Podstawowym założeniem Programu była budowa sieci przystani żeglarskich o pożądanej infrastrukturze, które zaoferują określony wystandaryzowany pakiet usług. Najważniejsze usługi wiążą się – jak sama nazwa wskazuje – z funkcją ekologiczną portów. W każdym z nich założono możliwość cumowania jachtów, pełną obsługę sanitarną (toalety, prysznice, pralnio-suszarnia, mini zaplecze kuchenne), odbiór ścieków z jachtów i nieczystości stałych oraz dostęp do energii elektrycznej i wody na pomoście.

Jako uzupełniające przewidziano w Ekomarinach różne usługi, cieszące się w portach największym popytem: usługi gastronomiczne, handlowe, szkutnicze, noclegi, wypożyczalnie sprzętu wodnego, pole namiotowe. Dodatkowo w niektórych Ekomarinach są punkty widokowe, z których można podziwiać urokliwą panoramę mazurskich jezior.

Realizacja powyższego Programu przyczyniła się do realizacji następujących celów:

  • zmniejszenie presji na środowisko naturalne w wyniku m.in. stworzenia możliwości odbioru nieczystości i śmieci z jachtów
  • poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez możliwości wyposażenia części obiektów w sprzęt i stanowiska dla ratowników WOPR
  • poprawa warunków żeglowania w wyniku stworzenia odpowiednich warunków sanitarnych, zapewnieniu bazy noclegowej i gastronomicznej dla żeglarzy
  • stworzenie nowych miejsc pracy w regionie, w którym stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych w Polsce
  • zainteresowanie turystów wartościami i możliwościami oferowanymi przez gminę
  • przyczynienie się do wzrostu liczby turystów, zwłaszcza żeglarzy odwiedzających region.

Zobacz też:

Aktualności