Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu to 450,775 tys. złotych, z czego dofinansowanie unijne to 423,27 tys. złotych.

 

Burmistrz Mrągowa – Stanisław Bułajewski zaprasza mieszkańców miasta Mrągowo do:

 1. edukacji prozdrowotnej: osoby zamieszkujące gminę miasto Mrągowo w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 2. badań diagnostycznych: osoby. zamieszkujące gminę miasto Mrągowo w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

 

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 13.09.2019.

 

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest na stronie:

 

https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/informacja/5970/regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-pn.-rehabilitacja-medyczna-schorzen-kregoslupa-i-narzadow-ruchu-wsrod-mieszkancow-gminy-miasto-mragowo-nr-rpwm.10.07.00-28-0020-19-wspolfinansowanego-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020.html

 

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 180 mieszkańców (72 kobiet, 108 mężczyzn) miasta Mrągowo będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”.

 

GRUPĘ DOCELOWĄ  tj. grupę ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach projektu zgodnie z „Programem Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu” stanowią mieszkańcy gminy gminę miasto Mrągowo w wieku aktywności zawodowej kwalifikujące się do programów zdrowotnych.

 

W związku z powyższym grupę docelowa w projekcie stanowią:

 1. w zakresie edukacji prozdrowotnej: os. zamieszkujące gminę miasto Mrągowo w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 2. w zakresie badań diagnostycznych: os. zamieszkujące gminę miasto Mrągowo w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

 

 

 

ZADANIA:

 1. Proces kwalifikacji do programu (badania wstępne i diagnoza; 6h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest REHROZ USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE DANIEL ROZBERG
 2. Działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna (5h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest REHROZ USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE DANIEL ROZBERG
 3. Aktywizacja ruchowa (36 spotkań/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest REHROZ USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE DANIEL ROZBERG
 4. Edukacja zdrowotna (6 spotkań) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

 

 

GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU:

 1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 22 os. (9 kobiet, 13 mężczyzn).
 2. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 37 os. ( 15 kobiety, 22 mężczyzn)

GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU:

 1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 180 os. (72 kobiety, 108 mężczyzn)
 2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców: 1 szt.
 3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 108 os. (43 kobiet, 65 mężczyzn)
 4. Liczba podjętych działań terapeutycznych – 100 szt.

Harmonogram I Udzielonego Wsparcia w Projekcie

Harmonogram wsparcia 11.2019

Harmonogram II Udzielonego Wsparcia w Projekcie

HARMONOGRAM WSPARCIA- SPOTKANIE EDUKACYJNE 23.11.2019

Harmonogram III Udzielonego Wsparcia w Projekcie

HARMONOGRAM WSPARCIA- ISR

Harmonogram IV Udzielonego Wsparcia w Projekcie

HR- EDUKACJA ZDROWOTNA 14.12

Harmonogram V Udzielonego Wsparcia w Projekcie

HW- REHABILITACJA MEDYCZNA

Harmonogram VI Udzielonego Wsparcia w Projekcie

HW- AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA GR.I

Harmonogram VII Udzielonego Wsparcia w Projekcie

HW- PROCES KWALIFIKACJI DO PROGRAMU GR. II

Harmonogram VIII Udzielonego Wsparcia w Projekcie

ISR- GR II

Harmonogram IX Udzielonego Wsparcia w Projekcie

HW- REHABILITACJA medyczna gr. II

Harmonogram X Udzielonego Wsparcia w Projekcie

HW- AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Harmonogram XI Udzielonego Wsparcia w Projekcie

HW- EDUKACJA ZDROWOTNA- 06.02.2020

Harmonogram XII Udzielonego Wsparcia w Projekcie

HW- ZADANIE NR 2- REHABILITACJA MEDYCZNA GR.II