Gmina Gołdap otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu to  413, 560 tys. złotych, z czego dofinansowanie unijne to  391,560  tys. złotych.

 

Burmistrz Gołdapi – Tomasz Luto zaprasza mieszkańców gminy Gołdap do:

 1. edukacji prozdrowotnej: osoby zamieszkujące gminę Gołdap w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 2. badań diagnostycznych: osoby. zamieszkujące gminę Gołdap w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

 

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 02.10.2019.

 

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest na stronie:

 

http://www.goldap.pl/pl/229/26679/masz-problem-z-kregoslupem-skorzystaj-z-darmowych-badan-i-rehabilitacji-.html

 

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 120 mieszkańców (42 kobiet, 78 mężczyzn) gminy Gołdap będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”.

 

GRUPĘ DOCELOWĄ  tj. grupę ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach projektu zgodnie z „Programem Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu” stanowią mieszkańcy gminy Gołdap w wieku aktywności zawodowej kwalifikujące się do programów zdrowotnych.

W związku z powyższym grupę docelowa w projekcie stanowią:

 1. w zakresie edukacji prozdrowotnej: os. zamieszkujące gminę Gołdap w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 2. w zakresie badań diagnostycznych: os. zamieszkujące gminę Gołdap w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

 

ZADANIA:

 1. Proces kwalifikacji do programu (badania wstępne i diagnoza; 6h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY w Gołdapi
 2. Działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna (5h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY w Gołdapi
 3. Aktywizacja ruchowa (36 spotkań/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO -OPIEKUŃCZY w Gołdapi
 4. Edukacja zdrowotna (6 spotkań) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

 

GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU:

 1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 14 os. (4 kobiety, 10 mężczyzn).
 2. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 13 os. 4  kobiety,  9 mężczyzn

 

GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU:

 1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 120 os. (42 kobiety, 78 mężczyzn)
 2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców: 1 szt.
 3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 80 os. ( 28 kobiet,  52 mężczyzn)
 4. Liczba podjętych działań terapeutycznych – 80 szt.

Harmonogram I udzielonego wsparcia w projekcie:

Harmonogram Udzielanego Wsparcia w Projekcie

HARMONOGRAM UIDZIELANEGO WSPARCIA 19.11.9.2019r_