Gmina Mrągowo otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy  Mrągowo” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 250 812,50 tys. złotych, z czego dofinansowanie unijne to 237 062,50 tys. złotych.

Wójt Gminy Mrągowo – Piotr Piercewicz zaprasza mieszkańców gminy Mrągowo do:

 1. edukacji prozdrowotnej: osoby zamieszkujące gminę Mrągowo w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 2. badań diagnostycznych: osoby. zamieszkujące gminę Mrągowo w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 20.08.2019.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest na stronie:

 https://bip.gminamragowo.net/6325/projekt-rehabilitacja-medyczna-schorzen-kregoslupa-i-narzadow-ruchu-wsrod-mieszkancow-gminy-mragowo.html

 

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 90 mieszkańców (32 kobiet, 58 mężczyzn) gminy Mrągowo będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”.

GRUPĘ DOCELOWĄ  tj. grupę ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach projektu zgodnie z „Programem Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu” stanowią mieszkańcy gminy Mrągowo w wieku aktywności zawodowej kwalifikujący się do programów zdrowotnych.

 

W związku z powyższym grupę docelowa w projekcie stanowią:

 1. w zakresie edukacji prozdrowotnej: os. zamieszkujące gminę Mrągowo w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 2. w zakresie badań diagnostycznych: os. zamieszkujące gminę Mrągowo w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

ZADANIA:

 1. Proces kwalifikacji do programu (badania wstępne i diagnoza; 6h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest KTM JAŁOŃSKA SPÓŁKA JAWNA
 2. Działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna (5h/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest KTM JAŁOŃSKA SPÓŁKA JAWNA
 3. Aktywizacja ruchowa (36 spotkań/os.) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest KTM JAŁOŃSKA SPÓŁKA JAWNA
 4. Edukacja zdrowotna (6 spotkań) – Partnerem projektu w zakresie tego zadania jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU:

 1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 12 os. (4 kobiet, 8 mężczyzn).
 2. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 48 os. (14 kobiet, 34 mężczyzn).

GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU:

 1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 90 os. (32 kobiety, 58 mężczyzn)
 2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców: 1 szt.
 3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 54 os. (19 kobiet, 35 mężczyzn)
 4. Liczba podjętych działań terapeutycznych – 50 szt.

Harmonogram I Udzielonego Wsparcia w Projekcie

Harmonogram-19.11.2019r_

Harmonogram II Udzielonego Wsparcia w Projekcie

Harmonogram wsparcia- wywiad pogłebiony i diagnostyka

Harmonogram III Udzielonego Wsparcia w Projekcie

Edukacja zdrowotna-14.12.2019r.

Harmonogram IV Udzielonego Wsparcia w Projekcie

2)Harmonogram wsparcia- diagnostyka i ISR

Harmonogram V Udzielonego Wsparcia w Projekcie

4)Harmonogram wsparcia- ZADANIE NR 2- DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE

Harmonogram VI Udzielonego Wsparcia w Projekcie

5)Harmonogram wsparcia- ZADANIE NR 2- REHABILITACJA MEDYCZNA

Harmonogram VI Udzielonego Wsparcia w Projekcie

3)Harmonogram wsparcia- AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Harmonogram V Udzielonego Wsparcia w Projekcie

8) Harmonogram wsparcia- ZADANIE 1- ISR- PROCES KWALIFIKACJI DO PROGRAMU

Harmonogram VI Udzielonego Wsparcia w Projekcie

9) Harmonogram wsparcia- ZADANIE 2- PORADA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Harmonogram VII Udzielonego Wsparcia w Projekcie

10) Harmonogram wsparcia- ZADANIE 2- REHABILITACJA MEDYCZNA

Harmonogram VIII Udzielonego Wsparcia w Projekcie

11) Harmonogram wsparcia- ZADANIE 3 – AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Harmonogram IX Udzielonego Wsparcia w Projekcie

12) Harmonogram wsparcia- ZADANIE 1- PRZEPROWADZENIE POWTÓRNEJ DIAGNOZY