Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku zaprasza dzieci i młodzież z różnych etapów edukacji z terenu Miasta Giżycko do udziału w Warsztatach z eko-programowania.

Warsztaty Ochrona Środowiska z Minecraftem to cykl 6 zajęć elektroniczno-edukacyjnych dla dzieci, prowadzonych przez zespół „Misja Robotyka”,podczas których zostaną poruszone zagadnienia ściśle związane z ochroną środowiska: wylesianie, bioróżnorodność, znaczenie wody, energia słoneczna, rewolucja przemysłowa, znaczenie owadów zapylających dla środowiska. Podczas zajęć będzie wykorzystana platforma edukacyjna Minecraft Education Edition, która jest oparta na niezwykle popularnej grze Minecraft. Gra jest prowadzona przez instruktora, który moderuje pogadanki i dyskusje oraz prowadzi wykład lub prezentuje inne materiały na temat zawarty w programie nauczania. Minecraft Education to gra komputerowa z nieskończonymi możliwościami do odkrywania świata poprzez budowę obiektów i wykonywanie zadań. Za pomocą bloków dzieci uczą się budować algorytmy i programować je w środowisku wizualnym – podczas zajęć będą mogli zobaczyć zmieniającą się przyrodę, degradację środowiska oraz zasymulować zmiany i wprowadzać satysfakcjonujące rozwiązania problemów.

Akcja skierowana jest do dzieci mieszkających na terenie gminy miejskiej Giżycko. W przypadku otrzymania zgłoszeń dzieci spoza Giżycka, zostaną one wpisane na listę rezerwową – i w przypadku wolnych miejsc zostaną włączone do programu. Dzieci powinny być w przedziale wiekowym 8-14 lat. Warsztaty odbędą się w drugiej połowie sierpnia, uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy: I w godzinach porannych, II w południe (ok 12:00). Zajęcia są bezpłatne!

Zgłoszenia prosimy dostarczać do siedziby Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurski, ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko


Decyduje kolejność zgłoszeń.

Mamy 36 miejsc !!!


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Aleksandra Juszkiewicz    e-mail: a.juszkiewicz@jeziora.com.pl tel. 87 428 04 90

Paweł Grądzki  e-mail: p.gradzki@jeziora.com.pl, tel 660 499 264

Zadanie realizowane dzięki dotacji Miasta Giżycko

KARTA-ZGŁOSZENIA