W 2020 roku Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich w ramach współpracy z lokalnymi samorządami złożyła projekty na termomodernizację obiektów publicznych.

 

Pozytywnie zostały ocenione wnioski:

  1. „Kompleksowa termomodernizacja budynków  oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukcie i Przedszkola Miejskiego w Rucianym- Nidzie.- projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 196 464,74 zł
  2. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich” – projekt skierowany do dofinansowania. Z powodów braku środków w alokacji nie otrzymał na dzień dzisiejszy.
  3. „Kompleksowa termomodernizacja budynku i Przedszkola Miejskiego w Rucianym Nidzie” – projekt skierowany do dofinansowania. Z powodów braku środków w alokacji nie otrzymał na dzień dzisiejszy.

Oczekujemy na zwiększenie alokacji i skierowanie dwóch pozostałych wniosków do podpisania umowy o dofinansowanie.