Nazwa projektu

Program z którego otrzymano wsparcie

 Wartość inwestycji

Poziom dofinansowania

Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka oraz Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków NV o przepustowości Q=do 3,5 m3/dobę Ranty (Cegielnia) – obręb Radzie w Gminie Wydminy”

 

 

PROW

 

3 783 003,41 zł

Uzyskał dofinansowanie

 

Poziom 50%

„Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i tłoczną oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gawliki Małe oraz Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łękuk Mały”

 

 

PROW

 

3 811 110,47 zł

Uzyskał dofinansowanie

 

Poziom 63,63%