W dwóch Giżyckich szkołach FOWJM w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Giżycko przeprowadziła cykl 6 zajęć elektroniczno-edukacyjnych dla dzieci, podczas których zostawały poruszone zagadnienia ściśle związane z ochroną środowiska: wylesianie, bioróżnorodność, znaczenie wody, energia słoneczna, rewolucja przemysłowa, znaczenie owadów zapylających dla środowiska. Podczas zajęć była wykorzystana platforma edukacyjna Minecraft Education Edition, która jest oparta na niezwykle popularnej grze Minecraft. Warsztaty były prowadzone przez instruktora, który moderował pogadanki i dyskusje oraz prowadził wykłady lub prezentował materiały ściśle związane z tematyką prowadzonych zajęć. Dzięki wykorzystaniu gry Minecraft Education uczestnik warsztatów miał możliwość skorzystania z wielu rozwiązań do budowy i odkrywania świata za pomocą wyuczonych algorytmów. Uczestnicy podczas zajęć mogli zobaczyć zmieniającą się przyrodę, degradację środowiska oraz zasymulować zmiany i wprowadzać satysfakcjonujące rozwiązania problemów.