Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich serdecznie zaprasza wszystkie osoby z Ukrainy oraz mieszkańców powiatu giżyckiego na piknik polsko-ukraiński, który odbędzie się 17.07.2022 r. ( niedziela) na Wzgórzu Św. Brunona w Giżycku.

Projekt realizowany jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy wybranego w konkursie ofert pn. ” Razem Możemy Więcej- Pierwsza Edycja Programu Aktywizującego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023″.