Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach programu ” Ekopracownie- zielone serce szkoły”. Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez WFOŚiGW w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W pierwszym etapie konkursu zadaniem uczestników jest stworzenie krótkiego filmu, przedstawiającego w sposób kreatywny działania realizowane wcześniej przez szkołę na rzecz ochrony środowiska oraz działania jakie będą chcieli podejmować w przyszłości, gdy w ich szkole powstanie ekopracownia.

W ramach konkursu przewiduje się utworzenie 43 ekopracowni przyrodniczych i klimatycznych ( po 1 pracowni przyrodniczej i 1 pracowni klimatycznej w każdym powiecie województwa warmińsko- mazurskiego)

Więcej informacji znajduje się w linku poniżej:

https://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe/