Zakończyła się konferencja podsumowująca projekt Interreg Lakes connect!

Partnerzy projektu, przedstawiciele samorządu z regionu z regionu Pojezierza Mazurskiego oraz instytucji zainteresowanych ochroną jezior , spotkali się  10-11 kwietnia 2024 r. w Hotelu Tajty koło Giżycka.

Podczas wydarzenia omówiono m.in. wyniki badań pilotażowych dla wybranych jezior w Polsce, na Litwie i Łotwie oraz modele współpracy władz lokalnych. Były też prezentacje o innowacyjnych projektach badawczych nad mikroplastikiem i nowoczesnych trendach w rekultywacji zdegradowanych ekosystemów wodnych, wraz z przykłądami z Polski z ostatnich lat.

The conference summarizing the Interreg Lakes connect project has concluded! 👏
Project partners, representatives of local government from the Mazury Lake district, and institutions interested in lake conservation met on April 10-11, 2024, at Hotel Tajty near Giżycko.
During the meeting, the results of pilot studies for selected lakes in Poland, Lithuania, and Latvia were discussed, along with models of local government cooperation. Experiences in building institutional cooperation networks were shared. There were also presentations on innovative research projects on microplastics and modern trends in the restoration of degraded aquatic ecosystems, including examples from Poland in recent years.
🔗More information on the website, link below!👇