Zarząd Fundacji

Aktualnie Zarząd Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich działa w składzie :

Magdalena Fuk

Prezes Zarządu FOWJM

wykształcenie wyższe , politolog, specjalność administracja samorządowa,
studia podyplomowe:
– bezpieczeństwo i integracja europejska,
– prawne aspekty inwestycji budowlanych,
Praca: 2003-2016 – Urząd Miejski w Giżycku – praca na stanowiskach wiązanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem projektów unijnych,
2017-2018 – zastępca wójta Gminy EŁK,
2018- obecnie – prezes Fundacji
Prywatnie : matka 3 dzieci, aktywnie uczestnicząca w życiu publicznym, ceniąca dobrą książkę.

Magdalena Jurgielewicz

Etatowy członek zarządu

wykształcenie wyższe,  absolwentka wydziału nauk technicznych i  zarządzania nieruchomości,
2004- 2017- Urząd Gminy w Pozezdrze- praca na stanowisku związanym z inwestycjami
i ochroną środowiska ,
2018-2019 – kierownik w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu
2019 – obecnie – etatowy członek fundacji
Prywatnie: matka 2 córek, lubiąca aktywnie i twórczo spędzać wolny czas.

Agnieszka Koniuk

Specjalista ds. administracyjno-biurowych

Anna Chylińska

Specjalista ds. administracyjno-biurowych

Janusz Dobrzyński

Nieetatowy Członek Zarządu

nieetatowy członek zarządu, wykształcenie techniczne, wieloletni dyrektor techniczny Szpitala w Giżycku.  Obecnie prowadzi prywatną działalność gospodarczą.

Marzena Burzych-Pluta

Specjalista ds. projektów

Zarząd Fundacji

Zarząd kieruje działalnością statutową i gospodarczą Fundacji

Odpowiada także za jej wyniki, a w szczególności planuje, organizuje i nadzoruje pod względem merytorycznym jej prace, wykazuje inicjatywę w sprawie rozwoju określonych kierunków działalności Fundacji.

Fundacja przywiązuje duże znaczenie do wspierania rozwoju regionalnego. Służy temu szeroka współpraca z samorządami, zarówno szczebla wojewódzkiego, powiatowego, jak i gminnego.

Na potrzeby jednostek samorządowych FOWJM realizuje różnego rodzaju projekty i programy ukierunkowane głównie na wzmacnianie działań społeczności lokalnych w sferze inwestycji na rzecz ochrony środowiska w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, poprawy efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii. Realizuje również projekty zdrowotne i propaguje zdrowy styl życia.

Przewodniczący Rady Fundacji :

Lata 1991-2000 – Jan Grabowski

Lata 1991-2001 – Edmund Puzio

Lata 2001-2015 – Jerzy Krasiński

Lata 2015-…….. – Radosław Król

Fundatorzy fundacji :

Franciszek Wasik
Wojewoda Suwalski

Roman Przedwojski
Wojewoda Olsztyński

Jan Grabowski
Burmistrz Miasta Giżycko

Jan Marcin Pawluć
Członek Zarządu Miasta Giżycko

Jan Grabowski
Burmistrz Miasta Giżycko

Jan Marcin Pawluć
Członek Zarządu Miasta Giżycko

Roman Wiśnik
Z-ca Burmistrza Miasta Mrągowo

Andrzej Stefan Sobczak
Burmistrz Miasta Kętrzyn

Roman Władysław Stańczyk

Witold Stanisław Berger

Wirgiliusz Aleksander Żurowski