Bardzo miło nam ogłosić, iż laureatami IV edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej

w Giżycku wraz z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie oraz z Nadleśnictwem Giżycko zostali:

Kategoria: dorośli:

I miejsce: Jan Olchówka – „Umizgi”

II miejsce: Beata Ułanowicz – „Biała Dama”

III miejsce: Anna Trochimiuk – „Tancerze Wiosny”

Wyróżnienie: Grzegorz Ławrynowicz – „Orzechówka”

Kategoria: dzieci i młodzież do lat 18-nastu:

I miejsce: Wiktor Szydłowski – „Obrażona sikorka”

II miejsce: Magdalena Błażewicz – „W kolorach miłości”

III miejsce: Wiktoria Puka – „Zakochani”

Serdecznie gratulujemy laureatom, a wszystkim osobom biorącym udział bardzo dziękujemy za nadesłanie niezwykłych zdjęć – decyzja wyboru tych najlepszych nie była łatwa! Jednocześnie chcemy jeszcze raz zaprosić Państwa na IV Mazurską Konferencję Ornitologiczną Spytkowo 2019, która odbędzie się 6 kwietnia 2019 r. (sobota) w sali edukacyjnej ZUOK Spytkowo, podczas której będzie miało miejsce również podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród w IV konkursie fotograficznym.