Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku zaprasza dzieci i młodzież z różnych etapów edukacji z terenu działania MCEE z Regionu Wielkich Jezior Mazurskich powiatu giżyckiego do udziału w Konkursie Plastycznym „Zagrożenia dla mieszkańców mazurskich jezior i rzek”.

 

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, mieszkańców Mazur. Bardzo ważne jest przekazywanie wiedzy o unikalnej mazurskiej przyrodzie oraz niebezpieczeństwom zagrażającym mazurskiej bioróżnorodności. Wiedza ta – z czasem poszerzana – będzie procentować w przyszłości znajomością i dbałością o najbliższe otoczenie, w szczególności mazurskie jeziora.

Jako organizatorzy konkursu liczymy na wcześniejsze zapoznanie dzieci i młodzieży z fauną i florą mazurskich jezior oraz działaniom przyczyniającym się do ich degradacji, tak by wyposażone w wiedzę samodzielnie, bądź przy pomocy nauczycieli lub rodziców mogły przystąpić do wykonania prac.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Prace można składać w biurze Organizatora (ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko do 20 września br.).

 

Zgłoszenie udziału w konkursie Zagrożenia dla mieszkańców

Zagrożenia dla mieszkańców mazurskich jezior i rzek REGULAMIN

Powiat giżycki