To już III edycja naszego autorskiego konkursu „Najlepszy z Najlepszych”!

Wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy na temat regionu. Tematyka Konkursu obejmuje wiedzę związaną z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich, ochroną środowiska, wiedzę poszerzoną na zajęciach w ramach kółek zainteresowań i własnych pasji uczniów, w szczególności dotyczącą Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – ogólnych informacji, jego historii, przyrody ożywionej i nieożywionej oraz aktualnych informacji z regionu i o regionie.

Szczegółowe informacje prześlemy bezpośrednio do placówek, a uczniów zachęcamy do odświeżenia informacji na temat Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Regulaminu Konkursu „Najlepszy z Najlepszych” dla Szkół Ponadpodstawowych MCEE 2019